CALL FOR PAPERS KULTURO #46

Tema: Sart

It would seem that without being able to think about vulnerability, we cannot think about resistance.

Judith Butler

Med den kollektive udgivelse i 2016 af Vulnerability in Resistance peger en række prominente kulturforskere, deriblandt Judith Butler, på et politisk potentiale i sårbarheden, idet de genfortolker det sårbare ikke som en passiv position, men som en særlig form for agens. Mens sårbarhed betegner en abstrakt tilstand, er sart et modsvarende sanseligt eller taktilt begreb for den udsatte position. Måske er det sarte – hvis vi lader os inspirere af affekt-teoretikeren Sianne Ngais tænkning – ligefrem en æstetisk kategori, der kan siges at indfange den måde, sårbarheden erfares og udfolder sig.

Sart er huden, hvor mennesket møder sine omgivelser; den registrerer sansninger, bliver irriteret, tør eller prikker; man rødmer, begynder at klø, får eksem; den er overflade for kommunikation, omsorg og hærdning. I sartheden bringes subjektet i kontakt med omverdenen og subjekter i kontakt med hinanden, idet individets fysiske og psykiske grænser er på spil. Sart er det, der reagerer kraftigt på påvirkning, og kan således bruges om den svage, der ikke er modstandsdygtig, men indebærer måske også en særlig sensitivitet, som kan forfines til skaberkraft – en nytænkning af den traditionelle forestilling om kunstnerisk følsomhed.

Fordi det er vores oplevelse, at der for tiden bliver tænkt væsentlige tanker, skrevet inspireret litteratur og skabt udtryksfuld kunst i sarthedens register, vil vi samle en række bidrag til udforskning af de muligheder, som det sarte indebærer. Vi opfordrer dig altså til at hjælpe med at undersøge det bløde frem for det hårde, det forsigtige frem for det selvsikre, det sløve frem for det hurtige, det eftergivende frem for det standhaftige – og indsende artikler eller værker, der tematiserer eller bringer det sarte i spil.

Send dit artikelbidrag (14.000-18.000 anslag, som Word-fil) eller dit kunstneriske eller litterære bidrag senest 30. august 2018 til post@kulturo.dk.

Hvis du blot har en ide til et bidrag, men ikke er sikker på, om det passer til KULTURO, vil vi gerne opfordre dig til at sende os en idebeskrivelse snarest muligt, så vi kan yde den bedste redaktionelle vejledning – og senest den 8. august.

Vi forventer, at bladet udkommer i oktober 2018. Vi glæder os til at høre fra dig!

Se skribentguidelines her

Litteraturbidrag
Vi modtager gerne både nye litterære bidrag, samt litteratur i oversættelse. Vi har ingen krav for omfang, men vi modtager kun færdige tekster.

Kunstbidrag
Visuelle bidrag samt bidrag, der forsøger at udfordre rammerne til, hvad der kan trykkes i et tidsskrift er velkomne. Vedsend værkbeskrivelse med årstal, materialer o.lign.

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen