Om KULTURO

KULTURO er et temabåret tidsskrift, der fokuserer – og insisterer – på skæringspunktet mel-
lem kunstneriske, kulturelle og politiske praksisser som et selvstændigt undersøgelsesfelt.
Gennem artikler, essays og interviews, samt kunstneriske og litterære bidrag præsenterer
KULTURO aktuelle problemstillinger og formidler politisk og æstetisk teori på nye og
uprøvede måder.

KULTURO udkommer to gange årligt og udgives med støtte fra Statens Kunstfond.

OPRETTELSE
1994

CVR-NUMMER
30862724

TRYK
Eks-Skolens Trykkeri

REDAKTIONSMEDLEMMER
Frederikke Brorholt-Petersen: frederikke@kulturo.dk
Hannah Nielen-Danø: hannah@kulturo.dk
Mads Refshauge Kjær: mads@kulturo.dk
Rasmus Møller Hansen: rasmus@kulturo.dk
Rikke Søgaard Sørensen: rikke@kulturo.dk
Sebastian Müller Nielsen: sebastian@kulturo.dk

Spørgsmål, bidrag eller bestillinger kan sendes til: post@kulturo.dk