KULTURO header image 3

Skribentguidelines

KULTURO er et videnskabeligt, men også formidlende tidsskrift. For at opretholde en høj kvalitet og sikre et ensartet udtryk, beder vi dig skrive din artikel efter følgende anvisninger.
OBS: Denne vejledning gælder for artikler til tidsskriftet. Litterære bidrag skal ikke følge vejledningen.

OMFANG
14.000 – 18.000 tegn (med mellemrum). Forsøg så vidt muligt at begrænse omfanget af noter og litteraturreferencer.

FORMATERING
Da vi formaterer artiklerne til vores eget layout, kan du med fordel undgå at bruge for lang tid på det grafiske udtryk.

OVERSKRIFTER
Artikler skal indeholde overskrift og underoverskrift, og én af disse skal indeholde artiklens emne – hermed bliver registreringen af artiklen til bibliotekssøgning lettere og mere effektiv. Inddel gerne artiklen i afsnit med tilhørende overskrifter.

NAVNE
For at modvirke indforståethed bør forfattere og teoretikere ved første omtale præsenteres med en kort biografi, der bør inkludere fornavn og efternavn, føde- og eventuelt dødsår samt akademisk eller kunstnerisk virke fx: den franske filosof Maurice Merleau-Ponty (1908-1961).

TITLER
Bogtitler, tidsskrifter og kunstværkers titel skrives i kursiv både i tekst og note. Titler på artikler markeres med enkelte anførselstegn øverst i linjen.

UDHÆVNING
Udhævning eller relativisering af enkelte ord og passager i selve artiklen sker enten ved kursiv eller enkeltstående anførselstegn (vær konsekvent), ikke fed eller dobbelte anførselstegn.

CITATER
Citater markeres med enkelte anførselstegn. De skal ikke stå i kursiv. Udeladelser i citater markeres med tre prikker i runde parenteser, mens egne tilføjelser til citater markeres med firkantet parentes omkring. Citater på over tre linjers længde markeres ikke med anførselstegn men i stedet ved linjeskift og indrykning samt kursivering. Citater oversættes så vidt muligt til dansk, evt. under inddragelse af en foreliggende oversættelse. Notér hvis det er egen oversættelse.

NOTER
Alle noter, uddybende såvel som henvisende, sættes i fodnote med fortløbende numre. Notehenvisninger placeres altid efter tegnsætning.

LITTERATUR
Da vi på KULTURO ikke laver litteraturlister, skal alle henvisninger anføres i fodnoter. Første gang hele henvisningen (se guidelines nedenfor), herefter blot navn og eventuelt titel og årstal, hvis flere tekster af samme forfatter benyttes.

Referencer til bøger skal følge denne form: Virginia Woolf, 1982: Til fyret, Rosinante.

Referencer til antologiartikler skal følge denne form: Martin Jay, 1998: ’Scopic Regimes of Modernity’, i The Visual Culture Reader, Routledge.

Referencer til tidsskriftartikler skal følge denne form: Matthias Wivel, 2006: ’Modernitetens gøgeunge banker på – tegneseriens ny identitet’, i Kulturo –Tidsskrift for moderne kultur nr. 22: 6-13. Walter Benjamin, 1994 (1936): ‘Kunstværket i dets tekniske reproducerbarheds tidsalder’ i Kultur og Klasse nr. 77

FORFATTERBIOGRAFI
Du bedes skrive en mikrobiografi, dvs. 2-3 linjer om dit akademiske virke: Navn, fødeår, uddannelse, profession og tidligere relevante udgivelser.

ILLUSTRATIONER
Du er meget velkommen til at medsende illustrationer til din artikel. De skal som hovedregel udstyres med en kort illustrationstekst. Det er vigtigt at du har sikret dig rettighederne til, at vi må trykke billederne. Drøft gerne eventuel brug af illustrationer med din redaktør.

Vi forbeholder os retten til at lave mindre ændringer i layoutprocessen.

Vi ser frem til at samarbejde med dig, og glæder os meget til at læse din artikel.

Redaktionen

Kulturo skribentguidelines

Klik på billedet for at downloade vejledningen som PDF

 

Notice: link_pages har været forældet siden version 2.1.0! Brug wp_link_pages() i stedet. in /customers/f/3/f/kulturo.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 3923