CALL FOR PAPERS


KULTURO #37

Tema: I periferien

Med temanummeret I periferien ønsker KULTURO at sætte fokus på kulturelle fænomener, samfundsgrupperinger og kunstneriske praksisser, som af den ene eller anden årsag er henvist til marginen af den offentlige bevågenhed. Målet med at dedikere et nummer til det perifere, marginaliserede og muligvis oversete er at hylde den videnskabelige og kunstneriske pluralitet ved at præsentere en bred vifte af nicher, som ellers sjældent får plads i den bredere kulturformidlings spalter.

Uddannelsesinstitutioner som universiteter og akademier kan have en tendens til at fremme ensartet tænkning. Men hvad der er uden for universiteternes, mediernes og den kulturelle offentligheds bevågenhed ligger ikke i dvale og er ikke uden energi og potentiale.

Det at befinde sig i periferien er nemlig ikke ensbetydende med at være irrelevant – snarere tværtimod i nogle tilfælde. Modetendenser udspringer ofte af perifere miljøer og beskæftigelser, og alternative grupperinger har længe fungeret som æstetisk guldgrube for den globale mode- og kulturindustri. Man kan derfor vove den påstand, at periferi og centrum står i et gensidigt afhængighedsforhold til hinanden.

Selvom noget er perifert ét øjeblik, er der altså intet til hinder for, at det pludselig kan ramme en større tendens i tiden og blive genstand for almen interesse. Formålet med dette temanummer er dog ikke at foregribe morgendagens kulturelle kanon, men at se på periferiens fænomener i sig selv og pege på netop deres særegne egenskaber. Det kunne være overset skønlitteratur, glemte teoretiske positioner, helt nye og endnu ubeskrevne kunstværker eller æstetiske udtryk, der direkte (under)søger periferien – bare for at nævne nogle af de mere åbenlyse idéer. Fælles for dem er blot, at de indeholder specifikke kvaliteter, der fortjener at blive fremhævet.

KULTURO opfordrer derfor til at zoome ind på alt det, der indtil nu har formået at navigere under mainstreamkulturens radar; alt det, der ikke allerede er blevet opdaget og taget under kærlig behandling af medierne eller det, som simpelthen er blevet glemt igen. Temanummeret er dedikeret til alt det, der sker i periferien og til dem, der befinder sig i periferien af forskningen og kunsten, medierne og kulturen.

Send din artikelidé (max. en side) til post@kulturo.dk inden d. 5. januar 2014. Vi modtager naturligvis gerne artikelbidrag (max. 15.000 anslag inkl. mellemrum). Deadline for indsendelse af kunstneriske eller litterære bidrag er d. 15. februar 2014.

Download CALL FOR PAPERS her

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen