CALL FOR PAPERS KULTURO #45

Tema: Vild
Vild! Ordet bruges ofte om modsætningen til det rationelle, hverdagslige og civi- liserede. I næste udgivelse af KULTURO ønsker vi at slippe vildskaben løs og stille skarpt på dens mange ansigter.

Om det vilde er en positiv eller negativ kraft, er en diskussion, der har skabt dybe kløfter inden for loso en. For Immanuel Kant var menneskets medfødte vildskab, noget der skulle tæmmes gennem opdragelse og disciplinering. En anden, mere positiv, tilgang til det vilde nder vi i Friedrich Nietzsches livs loso , som priser dyrkelsen af ekstasen og det dionysiske.

1900-tallets avantgardekunst forsøgte gennem nye vilde og grænseoverskridende metoder at bryde med det borgerlige syn på mennesket og kunsten, som det også var tilfældet hos 1980’ernes kunstbevægelse “De unge vilde”. Er kunsten stadig et sted for en hårdhændet indsats mod den bestående orden, hvor vildskab kan vække forargelse og debat, eller er enhver form for oprør for længst blevet tæmmet gennem kunstinstitutionernes blåstempling? Er det overhovedet muligt at skabe vild og trodsig kunst i dag uden at forfalde til sensationalistiske PR-stunts?

Også inden for det politiske felt ser vi en enorm interesse for det vilde, i særde- leshed det vilde pre-civilisatoriske menneske. Forskellige forestillinger om hvordan dette menneske opfør te sig i den såkaldte “natur tilstand” k således afgørende betydning for den politiske tænkning hos store samfundstænkere som Thomas Hobbes, John Locke og Jean-Jacques Rousseau. Men også den dag i dag bliver det vilde urmenneske brugt som et led i den politiske argumentation, når f.eks. et fjernt jægersamfund bringes ind i nutidige diskussioner om kønsroller. Er disse spekulationer om menneskets vilde natur et uomgængeligt udgangspunkt for den politiske tænkning, eller er de blot et snedigt greb, der iklæder den nuværende politiske virkelighed et falsk slør af evig naturlighed.

Op gennem historien har mennesker, der er blevet betragtet som vilde været jaget og undertrykt. Samtidig har vi også op gennem historien set utallige eksempler på at man har dyrket vildskaben som en positiv og skabende kraft; en fascination af det vilde som måske afspejler en længsel efter autenticitet, samt en dybtliggende frygt for, at en basal menneskelighed går tabt i vores kontrollerede og civiliserede levevis.

Med temaet VILD ønsker vi at undersøge vildskabens mange udtryk. Den udstødte “vilde”. Den rebelske vildskab.Vildskab som menneskeligt grundvilkår.Vildskab som civilisationens spejlbillede.

Vi glæder os til at modtage dit abstract senest d. 5. januar 2018. Deadline for færdige artikler (14.000-18.000 anslag), samt skønlitterære og kunstneriske bidrag er d. 1. marts. Send til post@kulturo.dk.
Bladet forventes at udkomme i april 2018.

Se skribentguidelines her

Litteraturbidrag

Vi modtager gerne både nye litterære bidrag, samt litteratur i oversættelse. Vi har ingen krav for omfang, men vi modtager kun færdige tekster.

Kunstbidrag
Visuelle bidrag samt bidrag, der forsøger at udfordre rammerne til, hvad der kan trykkes i et tidsskrift er velkomne. Vedsend værkbeskrivelse med årstal, materialer o.lign.

CallForPapers#45-2

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen