CALL FOR PAPERS KULTURO #44

Tema: Åbninger

Livet starter med en åbning og slutter, ifølge nogle, ligeledes med en åbning. KULTURO #44 har temaet Åbninger, og feltet er, ja, åbent. Hvad åbner kunsten for os og i os? Hvad sker der, når vi åbner os for hinanden? Måske har vi intet at skjule, intet at åbne op.

Lever vi i et åbent samfund? Demagoger og populister forsøger at bygge mure og sætte grænser, mens andre insisterer på at værne om en mere åben verden. Samtidig er den løbende debat om ytringsfriheden et eksempel på, hvordan åbenhed kan patenteres og udnyttes som tilstræbt politisk redskab.

Når barrierer og grænser af enhver art falder bort, hvad blotter sig da for os? Er det ade/åbne landskab med udsigt til horisonterne overhovedet at foretrække? Spektakulære begivenheder kan skabe momentum for brud med det eksisterende og en åbning til noget nyt. Men det ukendte er en svigefuld størrelse. Forhåbningen om den frelsende åbning kan ende i skuffelse, mismod og bitterhed.
I lukkethed.

Åbningen er således ikke kun en håbefuld størrelse. Men samtidig er forudsætningen for det åbne, den håbefulde sprække, mørket og det lukkede. Først i det mørkeste mørke lægger vi mærke til de sprækker, hvorigennem lyset kan skinne ind, som Leonard Cohen sang.
Havde det mørke og lukkede ikke været der, havde vi næppe talt om åbninger. Bevidstheden om det lukkede mørke kan bane vejen for nye mulighedsrum.

Er det åbne tomt, frit, nøgent, tvetydigt eller bare uforståeligt? 
Tingene åbner sig i et brud – de krakelerer, brister, blomstrer. I det næste KULTURO-nummer ønsker vi at sætte fokus på åbninger i kunsten og litteraturen samt at afsøge åbninger for politisk handlen og kulturelt forandringspotentiale.

Send dit artikelbidrag (14.000-18.000 anslag) eller dit kunstneriske eller litterære bidrag senest 1. september 2017 til post@kulturo.dk

Hvis du blot har en artikelidé, men ikke er sikker på, om det passer til KULTURO, vil vi opfordre til at sende os en idébeskrivelse snarest muligt for at få muligheden for den bedst tænkelige redaktionelle vejledning.
Vi forventer, at Åbninger udkommer i oktober 2017.

Litteraturbidrag

Vi modtager gerne både nye litterære bidrag, samt litteratur i oversættelse. Vi har ingen krav for omfang, men vi modtager kun færdige tekster.

Kunstbidrag
Visuelle bidrag samt bidrag, der forsøger at udfordre rammerne til, hvad der kan trykkes i et tidsskrift er velkomne. Vedsend værkbeskrivelse med årstal, materialer o.lign.

CallForPapers#44(1)

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen