CALL FOR PAPERS


KULTURO #38

Tema: LUFT

I KULTURO #38 ønsker vi at sætte fokus på, hvilken betydning luft har i kulturelle og politiske sammenhænge. Med eksempelvis klimakrisen og synligheden af dronernes susen bliver det relevant at udforske forståelsen af, hvad luft er og betyder for menneskets eksistens, kultur og samfundsformer.

Luften kan mere end at holde os i live, den kan også være dødbringende i form af luftforurening eller luftkrig, der formørker lande såvel som politik. Luften kan være en positiv katalysator for kommunikation, både konkret og metaforisk. Men kan vi overskue konsekvenserne af vores luftbårne kommunikationssystemer?

Med temaet luft ser vi en mulighed for at undersøge forskellige forståelser af fænomenet. Eksempelvis den retoriske ‘varme luft’ eller luftrummet, der huser synlige og usynlige farer som droner, såvel som CO2-udslip og klimaforandringer.

Luft kan anskues som magtsfærer og territorier, der kan handles med. Luft kan potentielt ophøre med at være allemandseje; kvoter og privatisering blive aktuelt, og luft noget man skal købe. Ydermere har luften mange sanselige kvaliteter, der fremmanes i kunstens mange udtryksformer.

Temaet giver også plads til den livgivende luft, der kan være et åndedræt men også det vitale mellemrum i byplanlægningen. Det mellemrum, der skaber livet mellem folk og huse.

Send dit artikelbidrag (max 15.000 anslag) eller dit kunstneriske eller litterære bidrag senest 1. september 2014 til post@kulturo.dk

Vi forventer, at bladet udkommer til oktober.

CALL FOR PAPERS

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen