KULTURO header image 3

Om Kulturo

KULTURO er et temabåret tidsskrift, der fokuserer – og insisterer – på skæringspunktet mellem kunstneriske, kulturelle og politiske praksisser som et selvstændigt undersøgelsesfelt. Med afsæt i aktuel politisk og æstetisk teori og i form af artikler, interviews samt kunstneriske og litterære bidrag undersøger KULTURO problemstillinger, der har betydning for forståelsen af det senmoderne samfund.

KULTURO udkommer to gange årligt og udgives med støtte fra Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter. KULTURO er medlem af Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter.

Oprettelse
1994

Redaktion
Bodil Foldager Jung
Emma Inge Hansen
Jakob Nielsen
Kristoffer Zambach
Mathias Hee Pedersen
Mia Dalby Thorup
Tine Riis Andersen.

Layout
Jakob Nielsen
Tine Riis Andersen

CVR-nummer
30862724

Tryk
Frederiksberg bogtrykkeri